Vad vill du logga in som?

Bli digital, idag

Företagsfriskvård och företagshälsa är en bransch i förändring och att reagera snabbt är inte längre bra nog. Du som leverantör förväntas bli alltmer proaktiv och alltmer tydligt kunna påvisa effekten av arbetet.

Lugn, Twiik är skapat med Er i åtanke. Tjänsten Twiik.workplace låter er digialisera er affär snabbare än någonsin och samtidigt fokusera på det ni är bäst på - hjälpa företag att må och prestera bättre. Twiik innehåller verktyg för att snabbt komma igång med validerade medarbetarundersökningar, skapa rapporter med underlag till handlingsplaner och system för att coacha individer och grupper digitalt. Helt enkelt en naturlig förlängning till det arbete ni gör idag.

Erbjud det senaste inom HR / Wellness analytics

Nya tider kräver nya grepp och kundernas föväntan på mätbar friskvård ökar. Twiik innehåller en surveymotor som låter dig designa dina egna medarbetarundersökningar som enkelt fylls i via Twiik-appen. Dessutom har vi gjort det enkelt för dig att komma igång genom de validerade enkäter och test som finns med i Twiik redan från start.

Plattformen innehåller:

  • Livsstilstest för medarbetarna designat av läkare med frågor inom Kost, Motion, Kropp, Stress & Sömn, alkohol- och Tobaksvanor
  • Automatiska rapporter med generella tips och råd baserat utfallet
  • Arbetsplatstest som fokuserar på företagets status inom hälsa och friskvård

Bygg djupare relationer med era kunder

Kommunicera med era kunder på helt nya sätt. Interagera med individer enskilt eller i grupp via Twiik-appen och ge dem återkoppling, coachning eller erbjud kurser, utmaningar och Bootcamps för bygga sundare vanor och engagemang botten-upp. Helt enkelt ett naturligare sätt att skapa relevans på hela företaget.

Lägg digital skala till din affär

Det som tidigare krävt långa processer, handpålägging och flera olika verktyg är i Twiik sammanvävt till en tjänst. Den inbyggda enkätmotorn ger dig snabbt koll på förbättringsområden hos kundens medarbetare och organisation vilket ger er en plattform för att effektivt föreslå handlingsplaner.

Då hela processen är digital tar det bara några minuter att se resultat och kunna börja sätta samman handlingsplaner. Vårt digitala coachverktyg effektiviserar arbetet med att ta hand om en stor grupp medarbetare med små resurser, vilket ger era experter tid att hjälpa fler än någonsin.

Twiik ser hela medarbetaren

Det är så klart ingen nyhet att psykosocial hälsa och ohälsa står högt på företagens priolista i dessa dagar. Arbetsgivarna står inför ökade krav på strukturerat arbete för att förebygga stress och följa upp sina investeringar. Twiiks plattform utgår från hela medarbetaren där sunda vanor gällande Stress och Sömn är en lika viktig del i livsstilen som kost och motion. Vårt livsstilstest kartlägger stressnivåer och innehåller program och kurser för invider att stärka sin motståndskraft. Detta ger er som friskvårds- eller företagshälsoleverantör en utgångspunkt för att identifiera riskgrupper och stötta individer. Tack vare Twiiks återkommande livsstilskartläggningar så kommer ni att kunna ge era kunder data på de förbättringar ni åstadkommer även på psykosociala delar av livsstilen och därmed visa att ni faktiskt förebygger ohälsa.

Framtidens aktivitetsutmaning är här

Med Twiiks företagsutmaningar kan ni erbjuda en rolig, kostnadseffektiv och engagerande aktivitetsutmaning som fungerar utmärkt som instegsprodukt eller komplement till era företagskunder. I aktivitetsutmaningen samlas företagets samtliga anställda och ansluter sig i olika lag för att gemensamt ta sig runt världen. Deltagarna loggar sin motion och följer sedan sina framsteg i appen där de kan peppa och chatta med sina kollegor. Till skillnad mot andra lösningar på marknaden så fungerar det med all motion och wellness och deltagarna är inte bundna till att logga t.ex bara distansträning eller bara steg. Dans, yoga, styrketräning, distanslöpning, cykling, stegräkning, trädgårdsarbete – det spelar ingen roll. Alla kan vara med. Självklart med automatisk import av träning från marknadens ledande appar och träningsarmband.

Till detta kan ni erbjuda era kunder tillgång till ett utbud av tränings- och livsstilsprogram att följa direkt i appen under utmaningstiden. Motivation och instruktion med något för varje deltagare oavsett intresse och förutsättning. Lägg till en av era coacher som via chatt kan svara på deltagarnas frågor kring hälsa och motion och peppa deras pass. En unik helhetslösning. Ni bestämmer utifrån resurser och prisnivå. Allt är inbyggt i en och samma app och plattform - Twiik.

Twiiks plattform innehåller

  • Digital motor för medarbetarundersökningar där ni kan lägga till era egna undersökningar
  • Twiiks validerade organisationskarläggning samt medarbetarundersökning
  • Rapportverktyg som ger er en översikt över trender på gruppnivå hos era kunder
  • Kommunikationskanal via Twiik-appen där ni kan coacha och interagera med individer och grupper hos kunden
  • Mer än 50 olika program och kurser inom hälsa och friskvård som vänder sig till medearbetarna direkt via deras mobiler
  • System för att lägga upp era egna kurser och utbildningar
  • Stöd för framtidens aktivitetsutmaningar som fokuserar på så mycket mer än bara att räkna steg

Boka demo

Epost:

hello@twiik.me